Czujnik dymu XD20 230V

  • Dostępność: Ostatnie sztuki produktu Ostatnie sztuki produktu
  • szt.
  • 39,00 zł
WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI
 
W celu zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony zaleca się instalację urządzenia we wszystkich
pomieszczeniach i na każdym poziomie budynku mieszkalnego (zarówno tam, gdzie znajdują się
urządzenia lub instalacje mogące stanowić potencjalne źródło pożaru ale również w innych
pomieszczeniach).
 
OKRES UŻYTECZNOŚCI URZĄDZENIA
 
Średni czas użyteczności urządzenia (elektronicznego czujnika) wynosi około 5 lat. Czas ten jest ściśle
uzależniony od warunków środowiskowych w których urządzenie pracowało, daty produkcji, ilości aktywacji
alarmu itp.) Zaleca się regularne zastępowanie wysłużonych modeli nowymi.
 
WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
 
Aby zminimalizować zagrożenie związane z pożarem należy regularnie (przynajmniej raz na pół roku) zlecać
wykwalifikowanym specjalistom sprawdzanie systemu ogrzewania, systemu wentylacyjnego, kominów oraz
spalin z urządzeń zasilanych paliwem. Wszelkie urządzenia grzewcze zawsze należy instalować zgodnie z
zaleceniami producenta i stosować się do lokalnych przepisów budowlanych. Wszystkie urządzenia powinny
być instalowane i sprawdzane przez specjalistów po instalacji. Należy regularnie badać połączenia rur
doprowadzających paliwo lub odprowadzających spaliny, pod kątem wszelkich nieszczelności, pęknięć, śladów
rdzy itp. Należy bezwzględnie zapoznać wszystkich domowników z urządzeniami alarmowymi
wykorzystywanymi w instalacji.
 
URUCHOMIENIE ALARMU

W momencie uruchomienia alarmu należy:
- BEZWZGLĘDNIE OPUŚCIĆ ZADYMIONE POMIESZCZENIE W KTÓRYM URUCHOMIŁ SIĘ ALARM
- Skontaktować się ze Strażą Pożarną lub Policją
- W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek symptomów zatrucia (np. ból głowy) u siebie lub
  któregokolwiek z domowników, bezwzględnie skontaktować się z lekarzem
- W przypadku wystąpienia fałszywego alarmu, należy sprawdzić poprawność instalacji oraz wybór miejsca
  instalacji urządzenia
 
CECHY URZĄDZENIA
- Czujnik fotoelektryczny wysokiej jakości
- Zasilanie z sieci elektrycznej 230V 50Hz, w przypadku zaniku napięcia urządzenie zasila bateria 6LR61 9V 
- Sygnalizowanie alarmu dźwiękiem oraz sygnalizatorem optycznym
- Wbudowana funkcja do testowania elektroniki jednostki i weryfikacji prawidłowego działania urządzenia oraz resetowania urządzenia w czasie alarmu.
- Sygnalizowanie konieczności wymiany baterii (sygnał dźwiękowy cyklicznie powtarzający się w regularnych odstępach - około 40 sekundowych)
- Funkcja oszczędzania energii
- Wysoka skuteczność działania   
 
SPECYFIKACJA
- Zasilanie: 230V AC /awaryjnie bateria 6LR61 9V (bateria w zestawie)
- Rodzaj czujnika: fotoelektryczny
- Pobór prądu w czasie czuwania: >10uA
- Pobór prądu w czasie alarmowania: >10mA
- Głośność: >80 dB
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: -100C ~ 500C
- Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10% ~ 90% R.H.
 
 WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI
 
W celu zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony zaleca się instalację urządzenia we wszystkich
pomieszczeniach i na każdym poziomie budynku mieszkalnego (zarówno tam, gdzie znajdują się
urządzenia lub instalacje mogące stanowić potencjalne źródło pożaru ale również w innych
pomieszczeniach).
 
OKRES UŻYTECZNOŚCI URZĄDZENIA
 
Średni czas użyteczności urządzenia (elektronicznego czujnika) wynosi około 5 lat. Czas ten jest ściśle
uzależniony od warunków środowiskowych w których urządzenie pracowało, daty produkcji, ilości aktywacji
alarmu itp.) Zaleca się regularne zastępowanie wysłużonych modeli nowymi.
 
WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
 
Aby zminimalizować zagrożenie związane z pożarem należy regularnie (przynajmniej raz na pół roku) zlecać
wykwalifikowanym specjalistom sprawdzanie systemu ogrzewania, systemu wentylacyjnego, kominów oraz
spalin z urządzeń zasilanych paliwem. Wszelkie urządzenia grzewcze zawsze należy instalować zgodnie z
zaleceniami producenta i stosować się do lokalnych przepisów budowlanych. Wszystkie urządzenia powinny
być instalowane i sprawdzane przez specjalistów po instalacji. Należy regularnie badać połączenia rur
doprowadzających paliwo lub odprowadzających spaliny, pod kątem wszelkich nieszczelności, pęknięć, śladów
rdzy itp. Należy bezwzględnie zapoznać wszystkich domowników z urządzeniami alarmowymi
wykorzystywanymi w instalacji.
 
URUCHOMIENIE ALARMU

W momencie uruchomienia alarmu należy:
- BEZWZGLĘDNIE OPUŚCIĆ ZADYMIONE POMIESZCZENIE W KTÓRYM URUCHOMIŁ SIĘ ALARM
- Skontaktować się ze Strażą Pożarną lub Policją
- W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek symptomów zatrucia (np. ból głowy) u siebie lub
  któregokolwiek z domowników, bezwzględnie skontaktować się z lekarzem
- W przypadku wystąpienia fałszywego alarmu, należy sprawdzić poprawność instalacji oraz wybór miejsca
  instalacji urządzenia
 
CECHY URZĄDZENIA
- Czujnik fotoelektryczny wysokiej jakości
- Zasilanie z sieci elektrycznej 230V 50Hz, w przypadku zaniku napięcia urządzenie zasila bateria 6LR61 9V 
- Sygnalizowanie alarmu dźwiękiem oraz sygnalizatorem optycznym
- Wbudowana funkcja do testowania elektroniki jednostki i weryfikacji prawidłowego działania urządzenia oraz resetowania urządzenia w czasie alarmu.
- Sygnalizowanie konieczności wymiany baterii (sygnał dźwiękowy cyklicznie powtarzający się w regularnych odstępach - około 40 sekundowych)
- Funkcja oszczędzania energii
- Wysoka skuteczność działania   
 
SPECYFIKACJA
- Zasilanie: 230V AC /awaryjnie bateria 6LR61 9V (bateria w zestawie)
- Rodzaj czujnika: fotoelektryczny
- Pobór prądu w czasie czuwania: >10uA
- Pobór prądu w czasie alarmowania: >10mA
- Głośność: >80 dB
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: -100C ~ 500C
- Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10% ~ 90% R.H.