Reklamacja

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady lub odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie sklepu internetowego luxel.pl
Na produkty może równiez zostać udzielona gwarancja. Podstawą gwarancji udzielanej na produkt jest karta gwarancyjna dołączana przez producenta. 


W celu rozpatrzenia reklamacji z rękojmii (wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi) Klient jest zobowiązany przesłać lub dostarczyć (na koszt Sprzedawcy) reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, o ile to możliwe wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu Internetowego, który pełni funkcje zawiadomienia o stwierdzonej wadzie (chyba, że zostało one przesłane wcześniej) oraz, jeżli to możliwe, kopią dowodu zakupu.

Do paczki z reklamowanym produktem prosimy dołączyć:

 

  • o ile to możliwe wydrukowany oraz wypełniony formularz reklamacyjny, który pełni funkcje oświadczenia o stwierdzonej wadzie oraz zawiera informacje dotyczące wybranego przez klienta sposobu usunięcia wady lub skorzystania z prawa gwarancji. Formularz zawiera również dane niezbędne do kontaktu z klientem,

  • o ile to możliwe: ksero kopię faktury lub paragonu,

  • kartę gwarancyjną (w zależności od podstawy/formy składanej reklamacji).

Formularz rekmalacyjny w formacie .pdf można pobrać klikając na poniższą ikonę.


Paczkę prosimy odesłać na adres:


Luxel Jan Wiatrowski, 90-501 Łódź, ul. Andrzeja Struga 34
Z dopiskiem REKLAMACJA


Firma podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby. Klient będzie informowany o stanie reklamacji. Informacje o statusie reklamacji można uzyskać pod adresem e-mail luxel@luxel.pl. Po rozpatrzenu reklamacji produkt odsyłany jest na adres dostawy podany podczas składania zamówienia.